طرح ملی بررسی مشکلات بینایی ساکنان مناطق محروم در دزفول اجرا شد