فیلمنامه‌ای بر اساس «آن بیست‌وسه نفر» و با مشاوره یوسف‌زاده نگارش می‌شود