زمین پایگاه اورژانس هوایی به هلال احمر دیر بوشهر تحویل شد