​روایت سنگری «از نتایج سحر» رونمایی می‌شود/ بررسی شعر انقلاب