حمله گسترده داعش به شرق استان حمص/ نقشه بزرگ داعش برای اتصال مناطق تحت استقرار در سوریه و عراق/محاصره