هیات رییسه دوره هشتم اتاق بازرگانی، صنایع و معادن سنندج انتخاب شدند