سرخاب: استقلال در روزی باخت که یک سر و گردن از پرسپولیس بهتر بود (اختصاصی استقلال جوان)