معرفی روش های اجرای بنگاه داری بنگاه نرم‌‌افزاری از سوی مدیرعامل بانک پارسیان