روزنامه جوان: با خرید کالای خارجی کارگران ایرانی را بیکار می کنید