حضرت آیت الله شبیری زنجانی مطرح کرد:ملاک مشترک میان ...