تاول کمبودهای درمانی در البرز سَرباز کرد/وقتی سلامتی کمیاب می شود