برگزاری همایش روسای بیمارستان‌های اعصاب و روان در یاسوج