حمایت سیستم بانکی از تولید ملی/ تسهیلات خودرو به دست متقاضیان واقعی می‌رسد؟