نان سنگک به قیمت دلخواه برخی نانوایان/اجبارمردم به خریدنان‌ کنجدی