تنها اقدام پیش‌بینی‌نشده، ماجرای رد صلاحیت هاشمی بود