ساماندهی شرایط ثبت نام مدارس در سال جاری/ ثبت نام میان دوره‌ها خودکار انجام می‌شود