علت سکوت آل‌سعود درباره اعدام دوستان سابق/کمین برای حماس