چرا مردم باید خودرو را با این کیفیت پایین و قیمت بالا بخرند؟