استاندار کرمان: انتخابات ابزار کم هزینه و پرسود برای ایجاد امنیت است