تزریق پول‌های دولتی به سینما در این سال‌ها رنجمان داده است/ تشنه‌ی ساخت فیلم‌های خوب هستیم