افسر ارشد موساد: تل‌آویو در حمله ایران مبدل به شهر سوخته می‌شود