قمه کشی در دهمین روز رهایی از زندان/ یک جوان در قهوه خانه مجروح شد