حمایت از ورزشکاران مهم‌ترین رویکرد فعالان این حوزه است