عضو نیروی دریایی ارتش انگلس: لندن در معرض یک فاجعه هسته ای قرار دارد