تل‌آویو در حمله احتمالی ایران مبدل به شهر سوخته می‌شود/تمام زیرساخت‌های ارتباطی تل‌آویو در حمله ا