رژیم صهیونیستی قید و بندی به مقررات بین‌المللی در حوزه سلاح‌های هسته‌ای ندارد