تصاویر/ مراسم سالگرد «روز نکبت» مقابل دفتر نخست وزیر انگلیس