عکس دو کودک یمنی که میلیونها انسان را به گریه انداخت