گواردیولا اعتماد به نفسش را در بایرن‌ از دست داده/بازیکنان دیگر به او اعتماد ندارند