تسهیلات جدید به نخبگان قرآنی بین‌المللی ارائه می شود