اولویت‌های اعزام بازنشستگان تامین اجتماعی به مشهدمقدس