آغاز دومین بخش فعالیت‌های اجرایی طرح آسمان آبی، زمین پاک در غرب تهران