رئیس شورای رقابت: سایپا به دلیل کاهش کیفیت پراید جریمه می‌شود