سومین دوره کلاس های داوری درجه سه به کار خود پایان داد