عکس / دستفروشی بازیگر “ساعت خوش” در میدان امام حسین(ع)