کودکانی که ناخن‌ خود را می خورند، بیشتر به زگیل مبتلا می‌شوند