وقتی اخراج آندو به نفع تراکتور تمام شد/ روزی که داور کارت‌هایش را گم کرد!