استخدام بازاریاب و کارشناس فروش دیپلم به بالا و حسابدار