حسن حبیبی در آستانه سالگرد حجازی: رایکوف با اعتقادش از حجازی حمایت کرد/ ناصر رنگ عوض نکرد