گفت‌وگو با گوینده ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز: بالادستی‌ام دستور داد گفتم آماده مراسم می‌شویم