آقای مجری که جلوی دوربین تهدید به مرگ شد! + تصاویر