کشته شدن 4 عضو یک خانواده در پی سقوط هواپیمای سبک در ...