عادت عجیب استقلالی‌ها بعد از باختن داربی/ یعنی چی؟