نماینده پارلمان عراق بر لزوم زنده نگه‎داشتن یاد شهدا تأکید کرد