علیپور: مقامات مجموعه ورزشی یادگار امام تبریز پاسخگو باشند/ کار گوینده ورزشگاه غیر مسئولانه بود