عکس/ تغییر موضع مردم تبریز؛ شایعه تاثیری نداشت، داور مقصر بود!