تک‌تیرانداز آمریکایی؛ نماد بی‌اعتمادی جامعه آمریکایی به دولت و رسانه