کدام تروریست‌ها تحت فرمان ملک سلمان‌اند/ افراطی‌ترین صهیونیست تاریخ اسرائیل مُرد