جنگنده‌های سعودی ۱۲ اثر باستانی یمن را تخریب کردند