ششگلانی: فغانی نتوانست بازی را مدیریت کند/ پیگیری می‌کنیم چه کسی شایعه را در ورزشگاه پخش کرد